CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

vin-group

Công Ty Cổ Phần One Mout Group là pháp nhân mới của tập đoàn VinGroup nằm trong hệ sinh thái của Vin. One Mout Group nắm giữ những nhận sự chủ chốt là những người tài trên thị trường Việt Nam. Chủ tịch hội đồng quản trị cũng là người đóng vai trò là đại …

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP Read More »