Giới thiệu Dự án Sàn giao dịch Thiết kế Thi công Cung ứng vật tư Giải pháp tài chính
Thanh toán mua bán bất động sản qua ngân hàng

Khi mua bán nhà, chủ nhà lo lắng sợ bên mua không thanh toán tiền sòng phẳng khi giao nhà và ngược lại thì người mua thường sợ chủ nhà không giao nhà sau khi đã nhận tiền.

Các băn khoăn này khiến chủ nhà cũng như người mua đều e dè lẫn nhau, gây trở ngại trong quá trình giao dịch. "Dịch vụ thanh toán mua bán nhà qua ngân hàng" của chúng tôi sẽ giúp cả hai bên thoát khỏi âu lo này.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ

 • Chúng tôi sẽ là ttrung gian thanh toán thông qua Biên Bản Thoả Thuận (BBTT) của hai bên mua và bán đã đăng ký tại công ty Địa ốc Đông Á (ĐOĐA). Các nội dung quy định trong BBTT là do hai bên giao dịch thống nhất với nhau và chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về nghiệp vụ khi được cần thiết và chúng tôi luôn bảo mật mọi chi tiết trong dịch vụ thanh toán.
 • Bên Mua thanh toán cho Bên Bán thông qua sự uỷ nhiệm thanh toán tại công ty chúng tôi. Số tiền (vàng) này sẽ được ký gửi giữ hộ một lần hay theo từng đợt tuỳ theo thoả thuận của hai bên giao dịch.
 • Chúng tôi chỉ xuất tiền giữ hộ trả cho Bên Bán một lần hay từng đợt khi đã hội đủ các điều kiện thanh toán mà hai bên quy định trong BBTT.
 • Khi có phát sinh sự vi phạm thỏa thuận hoặc tranh chấp giữa hai bên, chúng tôi sẽ chấp hành xử lý theo những điều đã được hai bên dự liệu trong phạm vi BBTT đã đăng ký.


CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

 • Bước 1: Thỏa thuận và thanh toán đợt 1
  • Hai bên mua bán bất động sản cùng nhau ký kết một BBTT uỷ nhiệm cho ĐOĐA thanh toán, BBTT này được đăng ký tại công ty chúng tôi.
  • Bên Mua ký gửi giữ hộ tiền (vàng) tại ĐOĐA đợt đầu tiên theo BBTT .
  • Trên cơ sở đã thoả thuận, hai bên tiến hành thực hiện việc mua bán bất động sản theo qui định, qui trình, quy phạm của Nhà nước hiện hành và theo các hợp đồng đã ký kết với nhau.
 • Bước 2: Các đợt thanh toán
  • Trong BBTT, hai bên đã quy định sẵn điều kiện và lịch trình thanh toán trọn một lần hay từng đợt với số lượng thanh toán của mỗi đợt là bao nhiêu, bằng tiền, hay bằng vàng. Đây là những nội dung hoàn toàn do hai bên giao dịch thoả thuận với nhau và uỷ nhiệm ĐOĐA thực hiện.
  • Ở mỗi đợt thanh toán, Bên Bán ký phiếu yêu cầu thanh toán xác định tình hình thực hiện việc mua bán giữa hai bên so chiếu tương ứng đến đợt thanh toán nào theo BBTT. Bên dưới Phiếu yêu cầu thanh toán, Bên Mua sẽ ký xác nhận để thể hiện ý chí đồng ý về tình hình như Bên Bán đã thông báo, xác nhận ý nguyện thanh toán không có gì trái với thoả thuận, xác nhận ngày và số lượng tiền sẽ gửi vào tài khoản ĐOĐA để thanh toán đợt này phù hợp với BBTT và xác nhận việc ĐOĐA xuất tiền giữ hộ theo BBTT để trả cho Bên Bán.
  • Phiếu yêu cầu thanh toán này dùng để xác định cho chúng tôi biết ý chí của hai bên vẫn theo BBTT và chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo đó. Người đại diện của chúng tôi có ghi chú việc này dưới góc và ký tên. Chúng tôi chỉ thực hiện nghiệp vụ thanh toán khi nhận được phiếu yêu cầu hợp lệ.
 • Bước 3: Thanh lý dịch vụ
  • Khi hai bên hoàn tất giao dịch mua bán nhà, ĐOĐA sẽ cùng ký với hai bên trong Phần Thanh Lý tại cuối BBTT và tiến hành thủ tục tất toán.

VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG ĐẶC BIỆT, HOẶC SỰ VI PHẠM THỎA THUẬN HAY TRANH CHẤP

 • Việc giải quyết các tình huống đặc biệt:

  Trong quá trình thực hiện, nếu chúng tôi được thông báo về các tình huống đặc biệt đã xảy ra cho một bên (Bên Mua hay Bên Bán) ví dụ như là: phát sinh sự vỡ nợ, sự hạn chế quyền, sự thừa kế, hoặc pháh sinh một tai biến cho công trình một cách toàn thể hay một phần đến mức có ảnh hưởng đến giá trị của hợp đồng dịch vụ mà hai bên đã ký thì chúng tôi sẽ xử lý theo các nguyên tắc xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:

  1. Thực hiện nghiệp vụ và xử lý theo cách thức được hai bên dự liệu trong BBTT của hai bên giao dịch đã đăng ký tại ĐOĐA.
  2. Thực hiện theo chức năng của ĐOĐA phù hợp luật lệ hiện hành nếu BBTT không có quy định trước các biện pháp xử lý.
  3. Thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc phán quyết của Toà án.
 • Giải quyết sự vi phạm thoả thuận hay tranh chấp:

  Khi xảy ra việc vi phạm thoả thuận, hoặc có tranh chấp giữa hai bên thì chúng tôi tiến hành các công việc như sau:

  1. Tạm ngưng việc chi trả thanh toán tiền giữ hộ.
  2. Thực hiện nghiệp vụ và xử lý theo cách thức được hai bên qui định trong BBTT của hai bên giao dịch đã đăng ký tại ĐOĐA.
  3. Cùng với hai bên giao dịch thảo luận giải quyết. Khi đó, với trọn sự tích cực, mẫn cán của mình,chúng tôi sẽ làm thêm vai trò trung gian hoà giải cho hai bên.
  4. Nếu việc hoà giải thành công, được thể hiện bằng một biên bản mà hai bên thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục sẵn sàng chi trả tiền thanh toán theo thoả thuận của hai bên.
  5. Nếu việc hòa giải bất thành, hai bên sẽ nhờ pháp luật can thiệp và ĐOĐA sẽ chấp hành theo phán quyết của các cơ quan có thẩm quyền hay Toà án.
 
Thanh toán mua bán
bất động sản
qua ngân hàng
 


Trang chủ Điểm tin Góp ý Liên hệ
"Giải pháp toàn diện cho một chốn an cư"
Bản quyền 2007 © Công ty cổ phần Địa ốc Đông Á
logo